راه دانش, دوره (2), شماره (6), سال (1998-1) , صفحات (172-180)

عنوان : ( حاج سیاح محلاتی: دور دنیا در هجده سال )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حاج سیاح محلاتی یکی از مهم ترین سفرنامه نویسان ایرانی در عهد قاجار است. یکی از دلایل اهمیت او و سفرنامه هایش این است که او به عنوان فردی عادی و به دور از مناصب سیاسی - اداری و حتی کسب معیشت افدام به سفر کرده است. همین موضوع وی را به فردی ماجراجو و کنجکاو و درعین حال تیزبین تبدیل کرده است. در نتیجه سفرنامه و خاطرات او به منبعی ارزشمند از نکات تاریخی در باره ایران و جهان تبدیل شده است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی زندگی حاج سیاح.

کلمات کلیدی

, حاج سیاح محلاتی, سفرنامه, اروپا, زندگی نامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023419,
author = {عباسی, جواد},
title = {حاج سیاح محلاتی: دور دنیا در هجده سال},
journal = {راه دانش},
year = {1998},
volume = {2},
number = {6},
month = {January},
issn = {1376-4646},
pages = {172--180},
numpages = {8},
keywords = {حاج سیاح محلاتی، سفرنامه، اروپا، زندگی نامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حاج سیاح محلاتی: دور دنیا در هجده سال
%A عباسی, جواد
%J راه دانش
%@ 1376-4646
%D 1998

[Download]