اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays ) )

نویسندگان: ژاله امیری - دانشجو , افشین توکلی , مهدی راستگو , علیرضا یوسفی , جلال صبا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر تراکم گیاه ذرت و کنترل علف های هرز بر ...

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, تراکم بوته, علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023427,
author = {ژاله امیری - دانشجو and افشین توکلی and راستگو, مهدی and علیرضا یوسفی and جلال صبا},
title = {بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays )},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {اجزای عملکرد، تراکم بوته، علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays )
%A ژاله امیری - دانشجو
%A افشین توکلی
%A راستگو, مهدی
%A علیرضا یوسفی
%A جلال صبا
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]