اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علف های هرز )

نویسندگان: ژاله امیری - دانشجو , علیرضا یوسفی , مهدی راستگو , افشین توکلی , جلال صبا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته ذرت بر جمعیت و میزان ماده خشک ذرت ...

کلمات کلیدی

, مدیریت علف های هرز, تراکم بوته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023428,
author = {ژاله امیری - دانشجو and علیرضا یوسفی and راستگو, مهدی and افشین توکلی and جلال صبا},
title = {بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علف های هرز},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {مدیریت علف های هرز، تراکم بوته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علف های هرز
%A ژاله امیری - دانشجو
%A علیرضا یوسفی
%A راستگو, مهدی
%A افشین توکلی
%A جلال صبا
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]