اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( تاثیر دورهای آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک ارقام آفتابگردان روغنی (Helianthus annus ) )

نویسندگان: سیمین دخت کریمی , مجید پوریوسف , افشین توکلی , علیرضا نبی پور , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دورهای آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک چهار رقم آفتابگردان روغنی ...

کلمات کلیدی

, آبیاری, آفتابگردان, خصوصیات مورفولوژیک, رقم, فنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023429,
author = {سیمین دخت کریمی and مجید پوریوسف and افشین توکلی and علیرضا نبی پور and راستگو, مهدی},
title = {تاثیر دورهای آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک ارقام آفتابگردان روغنی (Helianthus annus )},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {آبیاری، آفتابگردان، خصوصیات مورفولوژیک، رقم، فنولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دورهای آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک ارقام آفتابگردان روغنی (Helianthus annus )
%A سیمین دخت کریمی
%A مجید پوریوسف
%A افشین توکلی
%A علیرضا نبی پور
%A راستگو, مهدی
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]