اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز )

نویسندگان: ملیحه قنبری مطلق - دانشجو , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , جلال صبا , مینا ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر محتوا و ...

کلمات کلیدی

, پروتئین, تاربخ کاشت, رقم, علف هرز, لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023430,
author = {ملیحه قنبری مطلق - دانشجو and راستگو, مهدی and مجید پوریوسف and جلال صبا and مینا ابراهیمی},
title = {بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {پروتئین، تاربخ کاشت، رقم، علف هرز، لوبیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز
%A ملیحه قنبری مطلق - دانشجو
%A راستگو, مهدی
%A مجید پوریوسف
%A جلال صبا
%A مینا ابراهیمی
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]