اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی اثرات تراکم بوته و کنترل علفهای هرز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا (Glycine max ) در تاریخ های مختلف کاشت )

نویسندگان: مینا ابراهیمی - دانشجو , مجید پوریوسف - راهنمای اول , مهدی راستگو , ملیحه قنبری مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر ...

کلمات کلیدی

, تراکم گیاهی, روغن, پروتئین, عملکرد دانه, سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023431,
author = {مینا ابراهیمی - دانشجو and مجید پوریوسف - راهنمای اول and راستگو, مهدی and ملیحه قنبری مطلق},
title = {بررسی اثرات تراکم بوته و کنترل علفهای هرز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا (Glycine max ) در تاریخ های مختلف کاشت},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {تراکم گیاهی، روغن، پروتئین، عملکرد دانه، سویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تراکم بوته و کنترل علفهای هرز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا (Glycine max ) در تاریخ های مختلف کاشت
%A مینا ابراهیمی - دانشجو
%A مجید پوریوسف - راهنمای اول
%A راستگو, مهدی
%A ملیحه قنبری مطلق
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]