هفتمین سمینار سراسری صرع , 2010-10-27

عنوان : ( بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی )

نویسندگان: سمیه شهری , علی مقیمی , مسعود فریدونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی

کلمات کلیدی

بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023435,
author = {شهری, سمیه and مقیمی, علی and فریدونی, مسعود},
title = {بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی},
booktitle = {هفتمین سمینار سراسری صرع},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی
%A شهری, سمیه
%A مقیمی, علی
%A فریدونی, مسعود
%J هفتمین سمینار سراسری صرع
%D 2010

[Download]