همایش راهکارهای توسعه ی بین رشته ای در حوزه ی زبان و ادبیات عربی , 2011-09-07

عنوان : ( نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , معصومه رضوانی , کلثوم صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: قرآن کریم همواره به عنوان راهگشاترین کتاب الهی با تعالیم جامع و کامل خود در عرصه های مختلف فکری منشأ اثر بوده و متناسب با نیازهای جامعه ی انسانی،در گستره ی علوم و دانش های گوناگون نمود یافته است؛در این میان،ایران اسلامی که به عنوان کشوری با پیشینه ی فرهنگی-تمدنی غنی،جایگاه ویژه ای را در عرصه ی علوم انسانی به خود اختصاص داده است ضمن بهره گرفتن از ایده های روحانی و تعالیم اخلاقی دین مبین اسلام،زمینه ساز اقبال روزافزون بدین کتاب آسمانی گشته است. حقیقت آن است که زبان عربی به عنوان زبان قرآن بر شاخه های مختلف علوم تأثیر گذاشته است و از این میان،تأثیر آن در حوزه ی علوم انسانی به عنوان علوم پایه و اصلی در شکوفا نمودن فرهنگ و مدنیت و همچنین در اسلامی ساختن دیگر علوم،غیر قابل انکار است؛نگارندگان در این جستار کوشیده اند تا بدین پرسش پاسخ دهند که:زبان عربی تا چه اندازه در رشد،شکوفایی و تعالی علوم انسانی نقش داشته است و چگونه می توان زمینه ی تأثیرپذیری بیش از پیش علوم انسانی را از زبان عربی به عنوان زبان قرآن کریم و زبان دینی مسلمانان فراهم ساخت؟

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها:قرآن کریم, علوم انسانی, زبان عربی, تأثیر و تأثر, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023478,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and رضوانی, معصومه and صدیقی, کلثوم},
title = {نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی},
booktitle = {همایش راهکارهای توسعه ی بین رشته ای در حوزه ی زبان و ادبیات عربی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {کلید واژه ها:قرآن کریم،علوم انسانی،زبان عربی،تأثیر و تأثر،زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A رضوانی, معصومه
%A صدیقی, کلثوم
%J همایش راهکارهای توسعه ی بین رشته ای در حوزه ی زبان و ادبیات عربی
%D 2011

[Download]