کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی 1390 , 2011-09-01

عنوان : ( کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار )

نویسندگان: مریم عامریون , ناصر مهدوی شهری , محمدرضا نیکروش , مهدی جلالی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار

کلمات کلیدی

, هیپوتیروئید مادری, لامینین, پوست, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023521,
author = {عامریون, مریم and مهدوی شهری, ناصر and محمدرضا نیکروش and مهدی جلالی and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی 1390},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هیپوتیروئید مادری، لامینین، پوست، رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار
%A عامریون, مریم
%A مهدوی شهری, ناصر
%A محمدرضا نیکروش
%A مهدی جلالی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی 1390
%D 2011

[Download]