هفتمین کنگره علوم باغبانی , 2011-09-05

عنوان : ( اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus )

نویسندگان: سجاد حیدری , تکتم السادات تقوی , مجید عزیزی ارانی , جواد هادیان , سید محمد فخر طباطبایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus

کلمات کلیدی

اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023527,
author = {سجاد حیدری and تکتم السادات تقوی and عزیزی ارانی, مجید and جواد هادیان and سید محمد فخر طباطبایی},
title = {اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus
%A سجاد حیدری
%A تکتم السادات تقوی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A جواد هادیان
%A سید محمد فخر طباطبایی
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2011

[Download]