هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر

کلمات کلیدی

, بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو, اسانس, کلوفیل , میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023533,
author = {شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر
%A شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]