هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی )

نویسندگان: سمانه محمدی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی

کلمات کلیدی

تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023535,
author = {محمدی, سمانه and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی
%A محمدی, سمانه
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]