اساس, دوره (12), شماره (25), سال (2010-7) , صفحات (72-84)

عنوان : ( بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , مصطفی قالیشویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه صنعت سازه های فضاکار، در گرو به کارگیری روش های سریع و دقیق در زمینه طراحی بهینه این نوع سازه ها می باشد. در این مقاله برای اجتناب از تحلیل های مکرر و وقت گیر مرسوم در روش های معمول بهینه سازی، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی، طراحی بهینه سازههای فضاکار از نوع چلیکی دو لایه انجام گردیده است. برای این کار، 600 چلیک دو لایه با سه نوع توپولوژی مختلف با دهانه هایی بین 18 تا متر60 ، ارتفاع 5 تا 6 متر و ضخامت 1 تا 2 متر تحلیل و طراحی شده و در هر مورد وزن بهینه سازه توسط روش الگوریتم ژنتیک تعیین گردیده است. نتایج حاصل برای آموزش و طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین وزن بهینه سازه های چلیکی، به کار گرفته شده است. برای دست یابی به نتایج کاربردی، نمودار تغییرات وزن بهینه سازه‌های چلیکی بر حسب تغییرات ضخامت و نوع توپولوژی سازه، برای طول، عرض، ارتفاع و فاصله های تکیه گاهی مختلف تهیه و رسم گردیده است. بدین ترتیب می توان با توجه به ابعاد مکان ساخت، به مناسب ترین پوشش از نوع چلیک دو لایه، با یک توپولوژی مشخص به همراه ارتفاع، ضخامت و وزن بهینه دست یافت.

کلمات کلیدی

, سازه فضاکار, چلیک دولایه, بهینه سازی, الگوریتم ژنتیک, شبکه های عصبی مصنوعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023548,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and قالیشویان, مصطفی},
title = {بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی},
journal = {اساس},
year = {2010},
volume = {12},
number = {25},
month = {July},
issn = {2008-7721},
pages = {72--84},
numpages = {12},
keywords = {سازه فضاکار، چلیک دولایه، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی مصنوعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A قالیشویان, مصطفی
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2010

[Download]