نامه فرهنگستان, دوره (5), شماره (1), سال (2009-1) , صفحات (2-18)

عنوان : ( نظام مطابقه در گویش کاخکی )

نویسندگان: شهلا شریفی , رضا زمردیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گویش کاخکی از گویش های جنوب خراسان رضوی است. این گویش، در نظام مطابقه فاعل و فعل، به صورت شناسه های فعلی در افعال گذشته ویژگیهای جالبی را نشان می دهد که با فارسی معیار تفاوت هایی دارد اما به برخی از زبانهای ایرانی، چون کردی و برخی از گویش های استان خراسان، چون فردوسی، شباهت دارد. بدین معنی که به نظر می رسد گویش کاخکی در صورت گذشته افعال خود(لازم و متعدی) رد پایی از نظام ارگتیو را دارد که قبلا در زبان فارسی وجود داشته و امروز در برخی دیگر از زبانهای ایرانی مثل کردی هنوز هم مشاهده می شود. شاید تغییرات کندتر گویش ها نسبت به زبان معیار باشد که سبب شده گویش ها صورت قدیمی تر را حفظ کنند اما زبان معیار آن را از دست بدهد. در این مقاله، نکات جالب دیگری نیز در مورد مطابقه فعل و فاعل در گویش کاخکی، چون ـأثیر حضور یا عدم حضور نهاد و آرایش واژ ه ها بر جایگاه ظهور شناسه فاعلی، ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, گویش, نظام مطابقه, نظام فاعلی, نظام ارگتیو, آرایش واژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023550,
author = {شریفی, شهلا and زمردیان, رضا},
title = {نظام مطابقه در گویش کاخکی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2009},
volume = {5},
number = {1},
month = {January},
issn = {1025-0832},
pages = {2--18},
numpages = {16},
keywords = {گویش، نظام مطابقه، نظام فاعلی، نظام ارگتیو، آرایش واژه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام مطابقه در گویش کاخکی
%A شریفی, شهلا
%A زمردیان, رضا
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2009

[Download]