کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio )

نویسندگان: زهره ناجی همتی تبریز , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اترازین یک علف کش شیمیایی بوده که به منظور کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارعه غله ذرت، نیشکر،اناناس و دیگر محصولات کشاورزی به کاربرده می شود.

کلمات کلیدی

, اترازین, اوئوژنز, گورخرماهی, فولیکول های تخمدان, جانور مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023555,
author = {ناجی همتی تبریز, زهره and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and شاهسونی, داور and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اترازین- اوئوژنز- گورخرماهی- فولیکول های تخمدان- جانور مدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio
%A ناجی همتی تبریز, زهره
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A شاهسونی, داور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]