همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , علی نوروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار .....

کلمات کلیدی

, اثر متقابل, زیره سبز, گلاموس اینتراسه, نیتروکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023594,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and امیری, محمد بهزاد and احیائی, حمیدرضا and نوروزیان, علی},
title = {اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {اثر متقابل، زیره سبز، گلاموس اینتراسه، نیتروکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امیری, محمد بهزاد
%A احیائی, حمیدرضا
%A نوروزیان, علی
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]