همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , مرضیه نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به جایگاه استراتژیک گیاه دارویی زرشک بی دانه (Berberis vulgaris) در کشاورزی ایران بخصوص خراسان جنوبی، انجام تحقیقات زراعی روی این گیاه ضروری به نظر میرسد. در این راستا آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان با سه تکرار در سال 1389 در خصوص روند تغییرات روزانه شاخص های کیفی.....

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین , اسیدیته, بریکس, شاخص رسیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023598,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا and نصیری محلاتی, مرضیه},
title = {ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {آنتوسیانین ، اسیدیته، بریکس، شاخص رسیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A نصیری محلاتی, مرضیه
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]