همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتور های کیفی زرشک بی دانه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , مرضیه نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سرزمین ایران استعداد های فراوانی در رابطه با تولید محصولات کشاورزی وجود دارد. در این راستا بایستی به محصولاتی مانند گیاه دارویی زرشک بی دانه (Berberis vulgaris) که مبدا آن ایران است توجه بیشتری مبذول گردد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1389 جهت بررسی اثرات مدیریت برداشت و خشک کردن محصوا،............

کلمات کلیدی

, آفتاب خشک, سایه خشک, شاخه چینی, حبه چینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023599,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا and نصیری محلاتی, مرضیه},
title = {ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتور های کیفی زرشک بی دانه},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {آفتاب خشک، سایه خشک، شاخه چینی، حبه چینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتور های کیفی زرشک بی دانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A نصیری محلاتی, مرضیه
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]