همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , مهسا اقحوانی شجری , حمیدرضا فلاحی , مرضیه نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربردهای دارویی و غذایی زرشک بی دانه (Berberis vulgaris) و با عنایت به اینکه این گیاه فقط در ایران به عنوان یک محصول باغی پرورش می یابد، ضرورت دارد تا تحقیقات جامعی در خصوص این گیاه انجام گیرد . به این منظور آزمایشی جهت بررسی اثر زمان برداشت بر بر شاخص های کیفی زرشک بی دانه در سال های 1387 و 1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان قائیات اجرا گردید. .....

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین , اسیدیته, بریکس, شاخص رسیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023600,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and اقحوانی شجری, مهسا and فلاحی, حمیدرضا and نصیری محلاتی, مرضیه},
title = {مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {آنتوسیانین ، اسیدیته، بریکس، شاخص رسیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A فلاحی, حمیدرضا
%A نصیری محلاتی, مرضیه
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]