همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات اکو فیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی حفظ و نگهداری گونه های گیاهی ، اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتقاد بر این است که پایه و اساس توسعه پایدار ، حفظ و حراست گونه های گیاهی .........

کلمات کلیدی

, نعنا, الکالویید, فلاونویید, ساپونین, تانن, گلیکوزید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023603,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and فلاحی, حمیدرضا},
title = {ارزیابی خصوصیات اکو فیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {نعنا، الکالویید، فلاونویید، ساپونین، تانن، گلیکوزید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات اکو فیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فلاحی, حمیدرضا
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]