همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران در کشاورزی ایران دارای قدمت طولانی بوده و امروزه نیز بیشترین سطح زیر کشت و عملکرد آن مربوط به کشور ما ست. لذا انجام مطالعات در زمینه بهبود مدیریت زراعی این محصول میتواند نقش مهمی در توسعه این محصول بومی ایران داشته باشد. در این راستا آزمایشی دوساله در سالهای 89-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از : فاصله کاشت زعفران (فواصل کاشت 5*20، 10*20، 15*20 و 20*20 سانتیمتر) و زمان اولین آبیاری ( آبیاری در ابتدای شهریور ماه ، ابتدای مهر ماه و ابتدای آبان ماه).

کلمات کلیدی

, زعفران, آبیاری, فاصله کشت, بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023604,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and محمدآبادی, علی اصغر and فلاحی, حمیدرضا},
title = {تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {زعفران، آبیاری، فاصله کشت، بنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A فلاحی, حمیدرضا
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]