همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( تاثیر انواع کود های شیمیایی و آلی بر فاکتور های رشدی بنه و عملکرد زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود سابقه طولانی تولید زعفران در کشور ایران، هنوز فاصله زیادی بین عملکرد پتانسیل و واقعی این گیاه دارویی وجود دارد. از این رو ضروری است تا این خلا عملکرد، با بهبود مدیریت زراعی از جمله مدیریت تغذیه ای کاهش یابد. به این منظور آزمایشی در سال زراعی 89-1388 بر روی گیاهان چهار ساله زعفران در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار به اجرا گذاشته شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: سطوح مختلف کود شیمیایی (250 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل + 50 کیلوگرم اوره در هکتار؛ 250 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل + 100 کیلوگرم اوره؛ 250 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل + 300 کیلوگرم اوره). سطوح مختلف کود گاوی (20، 40 و60 تن در هکتار)، کود گوسفندی (20، 30 و40 تن در هکتار)، کود مرغی (5، 10 و 15 تن در هکتار).....

کلمات کلیدی

, زعفران, بنه, عملکرد گل, کود آلی, کود شیمیایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023605,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and محمدآبادی, علی اصغر and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {تاثیر انواع کود های شیمیایی و آلی بر فاکتور های رشدی بنه و عملکرد زعفران},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {زعفران، بنه، عملکرد گل، کود آلی، کود شیمیایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر انواع کود های شیمیایی و آلی بر فاکتور های رشدی بنه و عملکرد زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]