پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه , 2010-03-03

عنوان : ( در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی یکی از مسایل مهم مرتبط با فساد اقتصادی می باشد.بدون توجه به این امر نمی توان به نحو موثر از فساد اقتصادی جلوگیری نمود. در حالیکه قانونگذار تدابیر متنوعی را به این امر اختصاص داده ولی مدیریت مربوطه از یک سازماندهی منسجم برخوردار نیست. بنا بر این لازم است بیش از پیش به هماهنگی دستگاههای هم عرض توجه شود و از موازی کاری نیز اجتناب گردد.

کلمات کلیدی

, مدیریت پیشگیری تقنینی , مدیریت پیشگیری قضایی , مدیریت پیشگیری اجرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023621,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی},
booktitle = {پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت پیشگیری تقنینی - مدیریت پیشگیری قضایی - مدیریت پیشگیری اجرایی -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی
%A حسینی, سیدحسین
%J پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
%D 2010

[Download]