دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , 2011-09-14

عنوان : ( سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم )

نویسندگان: طاهره قربانی مقدم , احمد کمپانی , سمیه کفاشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پروژه میکرو پودر و نانو پودر منگنایت آلسیم به روش واکنش حالت جامد و سل- ژل تهیه شدند.مورفولوژی سطح نمونهها و ساختار ذرات توسط روش هایSEM,TEMمشخصه یابی شدند.اندازه گیری وابستگی دمایی تراوائی مغناطیسی و حلقه ی پسماند مغناطیسی در فرکانسهای مختلف نشان میدهدکه دمای گذار از پادفرومغناطیس به پارامغناطیس و اندازه ی میدان وادارنده با افزایش فرکانس در هر دونمونه افزایش می یابند که آن را می توان به کم تحرک شدن حوزههای مغناطیسی در اثر افزایش فرکانس وکاهش زمان واهلش آنها نسبت داد.

کلمات کلیدی

, منگنایت کلسیم, رفتار واهلشی, دمای نیل, سل-ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023629,
author = {قربانی مقدم, طاهره and کمپانی, احمد and کفاشی, سمیه},
title = {سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم},
booktitle = {دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منگنایت کلسیم، رفتار واهلشی، دمای نیل، سل-ژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم
%A قربانی مقدم, طاهره
%A کمپانی, احمد
%A کفاشی, سمیه
%J دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو
%D 2011

[Download]