دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , 2011-09-14

عنوان : ( سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس )

نویسندگان: فاطمه روزبان , احمد کمپانی , محمد حسینی , نرگس قجری بردر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانوپودر ZnO:Cuبا درصدهای مختلف مس به دو روش سلژل و مخلوط اکسید جامد سنتز و سپس برخی از خواص ساختاری و اپتیکی پودرهای به دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند.ساختار نانوپودرها با استفاده از پراش پرتو ایکس بررسی شد. مشخصه یابی نوری با استفاده از طیف سنجی فروسرخ انجام گردید و تاثیر مس بر طیف بازتابش در محدوده فروسرخ میانی مورد تحلیل قرار گرفت.در ناحیه فرابنفش نیز، گاف نوری با استفاده از طیف جذب محاسبه شد که شاهدافزایش گاف نوری با افزایش درصد مس بودیم.

کلمات کلیدی

, اکسید روی, اکسید مس, روش سل ژل, مخلوط اآسید جامد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023676,
author = {روزبان, فاطمه and کمپانی, احمد and حسینی, محمد and قجری بردر, نرگس},
title = {سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس},
booktitle = {دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکسید روی، اکسید مس، روش سل ژل، مخلوط اآسید جامد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس
%A روزبان, فاطمه
%A کمپانی, احمد
%A حسینی, محمد
%A قجری بردر, نرگس
%J دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو
%D 2011

[Download]