دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , 2011-09-14

عنوان : ( بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی )

نویسندگان: نرگس قجری بردر , محمد حسینی , فاطمه روزبان , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانوپودر ZnO:cu با در صد های مختلف o.o5, o.o4, o.o2, o.oo به دو روش سل ژل و مخلوط اکسید جامد سنتز و سپس برخی از خواص ساختاری و اپتیکی پودرهای به دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند.ساختار نانوپودرها با استفاده از پراش پرتو ایکس مورد مطالعه قرار گرفت.مشخصه یابی نوری با استفاده از طیف سنجی فروسرخ انجام گردید و تاثیر مس بر طیف بازتابش در محدوده فروسرخ میانی مورد تحلیل قرار گرفت. در ناحیه فرابنفش نیز، گاف نوری با استفاده از طیف جذب محاسبه شد که شاهد آاهش گاف نوری با افزایش درصد مس بودیم.

کلمات کلیدی

, اکسیدروی, مس, سل-ژل, طیف پراش اشعه ایکس, نظریه تابعی چگالی, چگالی حالتها, ساختار نواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023679,
author = {قجری بردر, نرگس and حسینی, محمد and روزبان, فاطمه and کمپانی, احمد},
title = {بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی},
booktitle = {دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکسیدروی، مس، سل-ژل، طیف پراش اشعه ایکس، نظریه تابعی چگالی، چگالی حالتها، ساختار نواری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی
%A قجری بردر, نرگس
%A حسینی, محمد
%A روزبان, فاطمه
%A کمپانی, احمد
%J دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو
%D 2011

[Download]