زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (7), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (53-62)

عنوان : ( بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح )

نویسندگان: نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , غلامرضا غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ ها ماندگارترین مصالح ساختمانی هستند که از تخت جمشید ایران تا اهرام مصر سالیان سال پایدار مانده اند. مصالح خرده سنگی که اصطلاحاً به آن شن و ماسه گفته م یشود، پر مصرف ترین مصالح ساختمانی هستند. پیشرفت تمدن بشری در امر احداث سازه، نیاز بشر به شن و ماسه را افزایش داده است. برداشت های ب یرویه جهت تامین نیاز بشر، لزوم حفظ بستر و حریم رودخان هها و نیز حفظ هویت آن و اجتناب از بهم خوردن تعادل موجود در محیط زیست رودخانه توجه به جلوگیری از برداشت ب یرویه مصالح رودخانه ها را بیش از پیش مطرح ساخت. اما برداشت بدون برنام ه ریزی این گونه مصالح اثرات مخربی بر پیکره محیط زیست دارد. در این مقاله سعی شد تا با انجام بازدیدهای میدانی از محورهای اصلی تامی نکننده شن و ماسه شهر مشهد (محور سرخس، کلات، فریمان و فردوسی) به بررسی اثرات مخرب و غیر مستقیم استحصال مصالح رودخانه ای بر محیط زیست پرداخته شود و پیشنهاداتی جهت جایگزینی و استفاده از مصالح نوین ساختمانی ارائه گردد. مصالح کوهی در محور سرخس (به علت تجمع واحدهای شن شویی در این محور) به عنوان مطالعه موردی در این مقاله انتخاب گردیده و آزمایشات مختلفی بر روی آن ها انجام گردید، نتایج نشا ندهنده مقاومت فشاری 420 تا 450kg cm2 1044 میلیون تن تخمین زده شده است . / محاسبه و حدود 37 (GIS) می باشند. حجم این توده آهکی به وسیله نر مافزار جی آی اس مقاومت بالا و حجم مناسب این منبع کوهی استفاده از این مصالح را به عنوان جایگزین مناسب مصالح رودخانه ای تایید می کند.

کلمات کلیدی

, مصالح رودخانه ای, شن و ماسه, برداشت ب یرویه, اثرات زیس تمحیطی, مصالح کوهی(شکسته شده).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023687,
author = {قهرمانی, نرجس and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and غلامرضا غلامی},
title = {بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2011},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8574},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {مصالح رودخانه ای، شن و ماسه، برداشت ب یرویه، اثرات زیس تمحیطی، مصالح کوهی(شکسته شده).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح
%A قهرمانی, نرجس
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غلامرضا غلامی
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2011

[Download]