دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2011-07-14

عنوان : ( طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مبتنی بر تابع انتقال سیستم )

نویسندگان: فائزه ابراهیم زاده , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به معرفی طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مبتنی بر تابع انتقال سیستم پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, پارامترسازی یولا, کنترلر پایدارساز, بهینه سازی, الگوریتم ژنتیک, منطبق سازی مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023690,
author = {ابراهیم زاده, فائزه and کریم پور, علی},
title = {طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مبتنی بر تابع انتقال سیستم},
booktitle = {دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {پارامترسازی یولا، کنترلر پایدارساز، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، منطبق سازی مدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مبتنی بر تابع انتقال سیستم
%A ابراهیم زاده, فائزه
%A کریم پور, علی
%J دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
%D 2011

[Download]