همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران )

نویسندگان: مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل ساختار بازار یک کالا یکی از بهترین روش ها برای بررسی وضعیت موجود و شناسایی مشکلات بازار، به ویژه در بخش بازاریابی است. هدف از این مطالعه، تحلیل ساختار بازار بین المللی انار و چالش های فراروی توسعه صادرات این محصول در بازارهای هدف است. به این منظور در تحلیل توصیفی مطالعه، با استفاده از رهیافت ساختار-رفتار-عملکرد، جایگاه ایران در تولید و عرضه انار به بازارهای جهانی، در میان سایر کشورهای تولید و صادرکننده این محصول مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مزیت نسبی تولید این محصول بررسی شد. نتایج نشان داد که انار از جمله محصولاتی است که ایران در تولید آن دارای مزیت نسبی است و جایگاه اول تولید و صادرات این محصول را در جهان به خود اختصاص داده است. اما به دلیل عدم توجه به سلیقه و خواست بازارهای هدف و وجود مشکلات بازاریابی، در بازارهای جهانی، مزیت رقابتی ندارد. پیشنهاد می شود ضمن آشنا ساختن صادرکنندگان با بازاریابی این محصول مطابق با تقاضای جهانی، با اتخاذ سیاست های مناسب تجاری، زمینه حفظ و گسترش صادرات انار فراهم شود.

کلمات کلیدی

, انار, بازار بین الملل, چالش, توسعه صادرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023694,
author = {حسین زاده, مسعود and دوراندیش, آرش and افسانه نیکوکار},
title = {تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار-بازار بین الملل- چالش-توسعه صادرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران
%A حسین زاده, مسعود
%A دوراندیش, آرش
%A افسانه نیکوکار
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]