همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , معصومه سلیمانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که تولید انار در شهرستان فردوس سابقه درازی دارد ومردم طی قرناها اشتغال به این کار تجربیات ودانش بومی فراوانی اندخته اندف جحمع آوری این تجربیات وبه گزینی وانطباق آنها با شیوه های علمی م یتواند به بالابردن تولید کمی وکیفی این محصول کمک کند.

کلمات کلیدی

, انار , دانش بومی , شیوه های نوین , شهرستان فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023736,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and سلیمانی, معصومه},
title = {شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار - دانش بومی - شیوه های نوین - شهرستان فردوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A سلیمانی, معصومه
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]