چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودکان و نوجوانان , 2011-10-11

عنوان : ( امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر درمان قطعی و بهبود کاملی برای اختلالات طیف اتیسم متصور نیست، و هرگونه بهبود و تغییر علایم اختلال، از نظر کمی وکیفی مستلزم مداخلاتی گسترده و بلند مدت است، درنتیجه کودکان اتستیک و خانواده‌هایشان نیازمند بهره‌گیری از خدمات درمانی ‌وآموزشی– توان‌بخشی طولانی مدتی می‌باشند. در همین راستا پژوهش حاضر می کوشد با توجه به ویژگی های خاص عروسک‌های دستی(Puppets)، امکان و چگونگی بکارگیری آنها را در بازی‌درمانی کودکان اتستیک مورد بررسی قرار دهد و در زمینه مهارت‌های ارتباطی و مدیریت رفتارهای چالش انگیز کودک ‌اتستیک برای خانواده‌ها و متخصصان فرصت ‌و راهکارهای جدیدی فراهم‌آورد.پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های آمیخته(Mixed Method) است که در آن پژوهشگر با مشارکت دو کمک‌درمانگر و پنج تن از مادران، 16 الی 29 جلسه بازی‌‌درمانی‌عروسکی را ‌برای کودکان اتستیک ارایه نمود، و با اجرای یک چرخه اقدام پژوهی طرح محور، و ضمن ارزیابی اثربخشی مداخله با آزمون مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه (ESCS) ویژگی‌ها و فرایند بکارگیری عروسک‌های دستی را در بازی درمانی مورد بررسی قرار داد.بکارگیری عروسک‌های دستی در بازی درمانی کودکان اتستیک برای درمانگر ، والدین و مراقبان امکان و فرصتی برای تسهیل ارتباط و برانگیختن کودک فراهم ‌می‌نماید، در کودک انگیزه ایجاد می‌کند، زمینه تعامل را فراهم می‌نماید، و به هدایت رفتارهای او کمک ‌می‌نماید. عروسک های دستی به عنوان ابزاری در دسترس و قابل‌ استفاده در موقعیت های مختلف می تواند در بازی درمانی کودکان اتستیک کاربرد ویژه ای پیدا کند و بصورت اصلی یا کمکی در برنامه مداخلات درمانی کودکان اتستیک بکار رود.

کلمات کلیدی

, اختلالات طیف اتیسم, بازی درمانی , عروسک‌های دستی, برقراری ارتباط, autism spectrum disorders (ASD), puppet, play therapy, communication
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023758,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودکان و نوجوانان},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اختلالات طیف اتیسم، بازی درمانی ، عروسک‌های دستی، برقراری ارتباط،autism spectrum disorders (ASD); puppet; play therapy; communication},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودکان و نوجوانان
%D 2011

[Download]