دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2011-06-08

عنوان : ( برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی )

نویسندگان: هادی جباری نوقابی , اعظم مختاری , حسنعلی آذرنوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بردار زمان بقای (T_1,T_2) را که به وسیله مدل مفصل ارشمیدسی مدل بندی می شود، در نظر می گیریم. ...

کلمات کلیدی

, مفصل های ارشمیدسی, مفصل کلایتون, ضریب همبستگی تاو کندال, داده های بقای وابسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023770,
author = {جباری نوقابی, هادی and مختاری, اعظم and آذرنوش, حسنعلی},
title = {برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی},
booktitle = {دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مفصل های ارشمیدسی، مفصل کلایتون، ضریب همبستگی تاو کندال، داده های بقای وابسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی
%A جباری نوقابی, هادی
%A مختاری, اعظم
%A آذرنوش, حسنعلی
%J دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
%D 2011

[Download]