سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2011-07-14

عنوان : ( مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست )

نویسندگان: هدی پورحسین , آصف زارع , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدل هایبرید برای مبدل باک بوست با استفاده از قواعد مدل سازی تکه ای خطی (PWA) بررسی شده است. سیستم هایبرید خودکار بدست آمده و محدوده تغییر متغیرهای حالت تعیین می شود و همچنین دقت مدل بررسی می گردد. مدل میانگین فضای حالت مبدل باک بوست، پیوسته لیکن غیر خطی است. تحلیل وطراحی بر اساس مدل غیر خطی بسیار دشوار است، از این رو تقریب تکه ای خطی دینامیک های غیر خطی به عنوان یک راه حل مناسب مطرح می شود. نتایج شبیه سازی قدرت تقریب خطی را در پیش بینی رفتار سیستم نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, سیستم هایبرید, مبدل باک بوست , تقریب تکه ای خطی , مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023781,
author = {هدی پورحسین and آصف زارع and منفرد, محمد},
title = {مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست},
booktitle = {سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2011},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {سیستم هایبرید، مبدل باک بوست ، تقریب تکه ای خطی ، مدل سازی هایبرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست
%A هدی پورحسین
%A آصف زارع
%A منفرد, محمد
%J سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
%D 2011

[Download]