هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران , 2011-09-06

عنوان : ( شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار )

نویسندگان: یاسمن رفیقدوست , منصور مشرقی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی ناشی از مواد هیدروکربوری، مانند مونوآروماتیکهای محلول در آب، به علت متحرک بودن بالای آنها و سمی بودن و در بعضی موارد تاثیرات سرطان زائی این ترکیبات یک مشکل اصلی برای طبیعت، اکوسیستم و سلامتی انسان بشمار می آید. منطقه غرب ایران (ایلام) با توجه به شرایط زمین شناسی از نظر وجود ذخایر هیدروکربوری دارای ارزش فراوانی می باشد. در منطقه مورد مطالعه این ذخایر به صورت چشمه های هیدروکربوری مشاهده می شود. وجود این چشمه های هیدروکربوری در منطقه مورد مطالعه باعث ایجاد آلودگیهای محیطی و همچنین آلودگیهای منابع آبی شده است. با این وجود منطقه مزبور محیط بسیار مناسبی برای رشد و فعالیت باکتریهای تجزیه کننده نفتی و ترکیبات نفتی، از جمله هیدروکربورهای آروماتیک، می باشد. این باکتریها به علت بومی بودن، عوامل زیستی موثری برای رفع آلودگی آبهای سطحی این منطقه می باشد. لذا هدف از این مطالعه شناسائی باکتریهای تجزیه کننده نفتی و چگونگی کاهش آلودگی ناشی از چشمه های نفتی می باشد. از این جهت بعد از کشت و تکثیر نمونه ها در آزمایشگاه و در چندین مرحله و انجام مراحل جداسازی و خالص سازی بر روی نمونه های کشت یافته، باکتریهای جدا شده باسیلهای گرم منفی هستند.

کلمات کلیدی

, مواد هیدروکربوری, چشمه های نفتی, ایلام, باکتریهای تجزیه کننده نفتی, باسیلهای گرم منفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023805,
author = {رفیقدوست, یاسمن and مشرقی, منصور and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {مواد هیدروکربوری، چشمه های نفتی، ایلام، باکتریهای تجزیه کننده نفتی، باسیلهای گرم منفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار
%A رفیقدوست, یاسمن
%A مشرقی, منصور
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]