دانشگاه علوم پزشکی قزوین, دوره (16), شماره (4), سال (2012-3)

عنوان : ( بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور )

نویسندگان: مرضیه دشتی رحمت آبادی , بهروز مهرام , منیره دشتی رحمت آبادی , ناصر شعیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور

کلمات کلیدی

, بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی , پژوهشی علوم پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023814,
author = {مرضیه دشتی رحمت آبادی and مهرام, بهروز and منیره دشتی رحمت آبادی and ناصر شعیبی},
title = {بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قزوین},
year = {2012},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {1561-3666},
keywords = {بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور
%A مرضیه دشتی رحمت آبادی
%A مهرام, بهروز
%A منیره دشتی رحمت آبادی
%A ناصر شعیبی
%J دانشگاه علوم پزشکی قزوین
%@ 1561-3666
%D 2012

[Download]