اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قصعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05

عنوان : ( بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی )

نویسندگان: امیر ملک زاده , خلیل فرهنگ دوست , سعید حدیدی مود ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط متغیر فرود هواپیما (سرعت، زاویه ی فرود، شرایط باند فرودگاه) معمولا بارهای ضربه ای وارده به محور چرخ ها به حدی است که نه تنها ارابه ی فرود بلکه تمام بدنه ی سازه هواپیما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که با توجه به اهمیت ایمنی پرواز، می تواند آثار مخرب و غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد؛ از آنجا که عملیات فرود و پرواز مجدد طی دوره عمر هواپیما مرتب تکرار می شود، می توان ادعا کرد: - اجزای هواپیما در معرض بارهای ضربه ای سیکلی impact-fatigue با دامنه متغیر قرار دارند؛ - اثر بارهای ضربه ای ناشی از فرود هواپیما به آن دسته از اجزای هواپیما که در معرض بار سیکلی قرار دارند و خستگی عامل اصلی از کار افتادگی آنها محسوب می شود، می تواند موجب بروز خطای جدی در پیش بینی عمر اجزا گردد؛ در این مقاله به منظور بررسی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی مواد، بارگذاری ضربه ای و تاثیر آن بر شرایط بارگذاری و رفتار خستگی مواد با استفاده از مدل المان محدود تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, بارگذاری ضربه ای, بارگذاری خستگی, انرژی شکست, عمر خستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023824,
author = {ملک زاده, امیر and فرهنگ دوست, خلیل and حدیدی مود, سعید},
title = {بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی},
booktitle = {اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قصعات صنعتی پیر و فرسوده},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارگذاری ضربه ای، بارگذاری خستگی، انرژی شکست، عمر خستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی
%A ملک زاده, امیر
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A حدیدی مود, سعید
%J اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قصعات صنعتی پیر و فرسوده
%D 2011

[Download]