شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08

عنوان : ( تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری )

نویسندگان: محمد حسین سیگاری , حمید سلطانیان زاده , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

News Video Analysis for Face Detection/Identification and Boundary Shot Detection

کلمات کلیدی

News Video Analysis for Face Detection/Identification and Boundary Shot Detection
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023841,
author = {محمد حسین سیگاری and حمید سلطانیان زاده and پوررضا, حمیدرضا},
title = {تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {News Video Analysis for Face Detection/Identification and Boundary Shot Detection},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری
%A محمد حسین سیگاری
%A حمید سلطانیان زاده
%A پوررضا, حمیدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2011

[Download]