زبان و ادبیات عربی, دوره (2), شماره (127), سال (2011-3) , صفحات (123-148)

عنوان : ( تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر )

نویسندگان: حسن عبدالهی , سیدمحمد امام زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر

کلمات کلیدی

, شعر تاریخ , ماده تاریخ , شعر عربی , علمای شیعه , حساب ابجدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023847,
author = {عبدالهی, حسن and امام زاده, سیدمحمد},
title = {تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {127},
month = {March},
issn = {2008-7217},
pages = {123--148},
numpages = {25},
keywords = {شعر تاریخ - ماده تاریخ - شعر عربی - علمای شیعه - حساب ابجدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر
%A عبدالهی, حسن
%A امام زاده, سیدمحمد
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2011

[Download]