اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران , 2009-05-05

عنوان : ( مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا , منیره نیکوبین , شیما خلیلی فرد , فاطمه نادری , امیرحسین فرج نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لنگش گاو بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل زیان اقتصادی در این گونه جانوری شناخته شده است به گونه ای که در بسیاری از مطالعات بین المللی این عارضه مکان سوم در رخداد زیان های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. بیماری زخم کف سم و عفونت خط سفید بیشترین فراوانی را در بین عوامل غیر عفونی عامل لنگش داشته و عامل رخداد زیان های اقتصادی فراوانی می باشند. در مطالعه حاضر تلاش گردیده است تا ضمن مروری بر بیماری زایی زخم کف سم و عارضه خط سفید، یافته های مقایسه ای کشوری و منطقه ای در این زمینه ارائه و مورد بحث قرار گیرد. در یک مطالعه تعداد 10 گاوداری صنعتی در سطح کشور انتخاب شد. سپس روش های مراقبت از سم و سم چینی در این گاوداری ها آموزش داده شد به گونه ای که سم چین ها قابلیت شناسایی موارد زخم کف سم و بیماری خط سفید و قابلیت ثبت آن را پیدا کردند. همچنین در این گاوداری ها اطلاعات مربوط به تمامی گاوهایی که برای مراقبت از سم به باکس سم چینی ارسال می شدند نیز ثبت گردید. در برنامه ارائه شده تمامی گاوها حداقل به میزان 2 بار در سال سم چینی می شدند و میانگین دفعات مراقبت از سم 3 بار در سال ثبت گردید. در این مطالعه در مجموع اطلاعات مربوط به 31933 مورد مراقبت از سم ثبت گردید که حاصل از مراقبت از سم در 9580 گاو بود. در این بین 2698 گاو( 42/8% از موارد مراقبت از سم و 16/28% از گاوها) مبتلا به زخم کف سم تشخیص داده شد و درمان گردید. همچنین 1902 گاو (95/5% ازموارد مراقبت از سم و 85/19%از گاوها) نیز مبتلا به عوارض خط سفید شناخته شدند که در مجموع 4600 مورد از این دوعارضه ثبت گردید ( 4/14% از موارد مراقبت از سم و 48% از گاوهای تحت مطالعه) مجموع این دو عارضه را نشان می دادند. در مطالعه دیگری که به شکل بالا طراحی شده بود و در 2 گاوداری با شرایط بسیار خوب مدیریت لنگش انجام گرفت، در مجموع 41/2% و 2/3% از موارد مراقبت از سم مبتلا به عوارض خط سفید شناخته شدند که این میزان 59/6% و 2/10% از جمعیت گاوهای دو گله را شامل می گردید. همچنین در همین 2 گاوداری 77/2% و 18/1% از موارد مراقبت از سم مبتلا به زخم کف سم شناخته شد و در مجموع این دو عارضه 6/7% و 76/3% از جمعیت گاوهای دو گله را شامل می گردید. در مجموع این دو گله (9/4% از موارد مراقبت از سم و 1/14% از گاوهای تحت مطالعه) را در طول دوره مطالعه مبتلا به این عوارض شده بودند. یافته ها نشان می دهد که رخداد کشوری 4/3 برابر آنچه که در یک گاوداری با کیفیت بالای مراقبت از سم می باشد ثبت شده است.

کلمات کلیدی

, غیر عفونی, لنگش, گاو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023936,
author = {محمدنیا, احمدرضا and منیره نیکوبین and شیما خلیلی فرد and فاطمه نادری and امیرحسین فرج نژاد},
title = {مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران},
booktitle = {اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {غیر عفونی، لنگش، گاو، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران
%A محمدنیا, احمدرضا
%A منیره نیکوبین
%A شیما خلیلی فرد
%A فاطمه نادری
%A امیرحسین فرج نژاد
%J اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران
%D 2009

[Download]