اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران , 2009-05-05

عنوان : ( ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا , سمانه آذر پژوه , پروشات افلاکی , کیمیا رئیس زاده , مرضیه مهدیزاده , پریسا رئیسی , پریسا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لنگش بعنوان سومین عامل زیان آور اقتصادی در جهان شناخته شده است. مطالعه حاضر بر تخمین زیان های اقتصادی با عنایت به اسکورینگ لنگش در سطح دو گاوداری بزرگ در منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری که برنامه های مراقبت از سم در آنها به شکل جدی انجام می پذیرد، شکل گرفته است. در این گاوداری ها اسکورینگ لنگش توسط افراد آموزش دیده بر اساس سیستم اسکورینگ پنج نقطه ای اسپرچر انجام گرفته و تمامی گاوهای دوشا ی گله اسکور حرکتی داده شده اند. یافته های اسکورینگ به شکل فراوانی گاوها در هر اسکور ثبت شده است که به شرح زیر می باشد. در گاوداری شماره 1 ، تعداد 2120 گاو اسکور داده شد که در این بین 8/30% گاوها در اسکور حرکتی یک ، 9/43% گاوها در اسکور حرکتی دو، 1/23% گاوها در اسکور سه، 9/1% گاوها در اسکور چهار و 2/0 در صد گاوها در اسکور حرکتی پنج قرار گرفتند. در گاوداری شماره 2، جمعا تعداد 1205 گاو اسکور داده شد، که در این بین 26/37% در اسکور یک، 15/44% در اسکور دو، 95/11 در اسکور سه، 39/6% در اسکور چهار و 25/0% در اسکور پنج قرار گرفتند. در مجموع 7/74% گاوها در گاوداری یک در اسکورهای یک و دو قرار داشتند که این عدد در گاوداری دو، 41/81% ثبت گردید، و همچنین اسکور های چهار و پنج در گاوداری یک ، 1/2% و در گاوداری دو 64/6% را به خود اختصاص داده بودند که نشانگر بالاتر بودن تعداد احتمالی گاوهای مبتلا به لنگش در گاوداری شماره 2 می باشد. لازم به ذکر است که میانگین اسکورینگ در گاوداری شماره یک97/1 و درگاوداری شماره دو، 88/1 ثبت گردیده است. با عنایت به قرار گرفتن تنها 2 % از گاوها در اسکورهای چهار و پنج شاید بتوان گفت که گاوداری شماره یک در بهترین استاندارد از لحاظ توزیع اسکور قرار دارد و در گاوداری شماره 2 باعنایت به افت تولید شیر که برای هر اسکور گفته شده است می توان گفت که تنها 24 گاو می توانند در اسکور چهار باقی بمانند که این مهم در این گاوداری 77 گاو بوده است و 53 گاو بیش از استاندارد در اسکور چهار می باشند. از سوی دیگر با عنایت به افت تولید شیر گزارش شده بین المللی در اسکور 4 که میزان 7% گزارش شده است (پایین ترین میزان گزارش شده، این میزان تا 8/16% نیز گزارش شده است) و با عنایت به میانگین تولید گله که 33 لیتر در روز می باشد، می توان گفت که هر گاودر اسکور چهار به شکل میانگین 31/2 لیتر شیر به شکل روزانه از دست میدهد که این رقم در تولید 305 روزه گاو ، معادل 704 لیتر می باشد، با عنایت به قیمت در حدود 5000 ریال هر لیتر شیرمی توان گفت که هر گاو در اسکور چهار حرکتی 000/520/3 ریال زیان اقتصادی به همراه خواهد داشت و در این گله که 53 گاو بیش از استاندارد اسکور چهار حرکتی دارند انتظار 000/560/186 ریال زیان اقتصادی در طول دوره شیرواری گاوها می رود.

کلمات کلیدی

, لنگش, گاو شیری, زیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023937,
author = {محمدنیا, احمدرضا and سمانه آذر پژوه and پروشات افلاکی and کیمیا رئیس زاده and مرضیه مهدیزاده and پریسا رئیسی and پریسا هاشمی},
title = {ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش},
booktitle = {اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {لنگش، گاو شیری، زیان اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش
%A محمدنیا, احمدرضا
%A سمانه آذر پژوه
%A پروشات افلاکی
%A کیمیا رئیس زاده
%A مرضیه مهدیزاده
%A پریسا رئیسی
%A پریسا هاشمی
%J اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران
%D 2009

[Download]