هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافت شاخی سم به طور دائم در حال جایگزینی است. میزان تشکیل و از بین رفتن بافت شاخی به همراه تغییرات کیفیت بافت شاخی در حیواناتی که مدت بیشتری در محیط بسته نگه داشته می شوند اهمیت بیشتری می یابد. سطوح ساینده و سخت مانند بتون، میزان سایش سم را افزایش داده در نتیجه بافت شاخی جدید با کیفیت بالا باید جایگزین بافت ساییده شده گردد در غیر این صورت تولید حیوان کاهش خواهد یافت (1). بافت شاخی سم در طی فرآیند پیچیده (کراتینازیسایون ) از تکامل سلولهای اپیدرمی بوجود می آید (2).

کلمات کلیدی

, سم, گاو, رشد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023939,
author = {محمدنیا, احمدرضا},
title = {الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سم، گاو، رشد، سایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن
%A محمدنیا, احمدرضا
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]