نخستین کنفرانس ملی توسعه فناوریهای انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار , 2011-05-22

عنوان : ( بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان )

نویسندگان: علی مهرکیش , حمیده رضوی , سّمیه نوروزی غضبی , سیدروح اله رفعت حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان صنعتی کنونی که کشورها، دولت ها و شرکت ها، تحت تأثیر رقابت ها ی تنگاتنگ قرا ر دارند ، توج ه ب ه کیفیت محصول و بهبود مستمر آن، از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. استاندارد به عنوان یکی از مهمترین ارکان بهبود کیفیت قطعا نقش تاثیر گذاری در توسعه صنایع مختلف از جمله خودرو خواهد داشت. خودرو های هیبریدی نیز در میان مدت به عنوان بهترین طرح جایگزین برای ارائه خودرویی با مصرف سوخت و آلودگی کمتر و هزینه قابل رقابت با خودروهای متداول، در صنعت خودروسازی محسوب می گردند. در این مقاله ابتدا به بیان ضرورت استانداردسازی در سند چشم انداز توسعه و مزایای آن به صورت کلی پرداخته می شود. سپس وضعیت استانداردسازی در صنعت خودرو های هیبرید – الکتریک مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این راستا ارائه می گردد. در انتها نیز برخی عوامل مؤثر در استاندارد سازی در فرایند دورگه کردن ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, کیفیت محصول, استاندارد, سند چشم انداز توسعه, خودرو هیبرید الکتریک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023992,
author = {مهرکیش, علی and رضوی, حمیده and نوروزی غضبی, سّمیه and رفعت حسینی, سیدروح اله},
title = {بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی توسعه فناوریهای انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت محصول، استاندارد، سند چشم انداز توسعه، خودرو هیبرید الکتریک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان
%A مهرکیش, علی
%A رضوی, حمیده
%A نوروزی غضبی, سّمیه
%A رفعت حسینی, سیدروح اله
%J نخستین کنفرانس ملی توسعه فناوریهای انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار
%D 2011

[Download]