جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (88), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (9-30)

عنوان : ( دیدگاه های عبدالوهاب شعرانی درباره آرائ محی الدین ابن عربی )

نویسندگان: علی اشرف امامی , محسن شرفایی مرغکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عبدالوهاب بن احمد شعرانی (898- 973 ق) را باید یکی از مهم‌ترین مدافعان محیی‌الدین ابن عربی (560- 638 ق) دانست. او کتاب‌های مهمی در دفاع از ابن عربی و تحت تأثیر او نگاشته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به الیواقیت و الجواهر، الکبریت‌الأحمر و القواعد‌الکشفیة و غیره اشاره کرد. شایان ذکر است شعرانی در این آثار با توجه به چارچوب تصوف شریعت‌مدارانه خود، سراغ عقاید ابن عربی رفته و آنچه را که به نظرش مخالف شریعت می‌آمده، دسیسه‌ دشمنان ابن عربی دانسته و او را از آن‌ها مبرّا کرده است؛ در بعضی موارد ابن عربی را به درستی از عقاید مانند حلول و اتحاد و توحید ابلیس و برتری ولایت بر نبوت مبرا داشته، اما نتوانسته است به خوبی او را از وحدت وجود و عقیده به خلود کفار و ایمان فرعون مبرّا کند ولی با دفاعی که از او به عمل آورده، مانع طعن و تکفیر وی از طرف معاندانش شده است.

کلمات کلیدی

, شعرانی , ابن عربی , خلود در دوزخ , ابلیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023998,
author = {اشرف امامی, علی and شرفایی مرغکی, محسن},
title = {دیدگاه های عبدالوهاب شعرانی درباره آرائ محی الدین ابن عربی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2012},
volume = {88},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {شعرانی - ابن عربی - خلود در دوزخ - ابلیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیدگاه های عبدالوهاب شعرانی درباره آرائ محی الدین ابن عربی
%A اشرف امامی, علی
%A شرفایی مرغکی, محسن
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2012

[Download]