18مین همایش سالیانه بین المللی مهندسی مکانیکی , 2010-05-11

عنوان : ( شبیه سازی مستقیم عددی جریان گردابه ای با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی )

نویسندگان: محمد جواد مغربی , بابک حقیقی , امیر محمدی ویسرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Direct Numerical Simulation of Plane Wake Flow Using Mapped Compact Finite Difference Scheme , ISME2010

کلمات کلیدی

Direct Numerical Simulation; Wake Flow; Mapped Compact Finite Difference Scheme
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024046,
author = {مغربی, محمد جواد and بابک حقیقی and امیر محمدی ویسرودی},
title = {شبیه سازی مستقیم عددی جریان گردابه ای با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی},
booktitle = {18مین همایش سالیانه بین المللی مهندسی مکانیکی},
year = {2010},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {Direct Numerical Simulation; Wake Flow; Mapped Compact Finite Difference Scheme},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی مستقیم عددی جریان گردابه ای با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی
%A مغربی, محمد جواد
%A بابک حقیقی
%A امیر محمدی ویسرودی
%J 18مین همایش سالیانه بین المللی مهندسی مکانیکی
%D 2010

[Download]