دومین همَایش ملی علوم و تکنولو‍ژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , امیر فتوت , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در مقایسه با TiO2 غیر نانو، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390انجام شد. تیمارهای آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 11 تیمار شامل پنج غلظت نانو ذرات TiO2 (یک، دو، 10، 100 و 500 پی پی ام) پنج غلظت TiO2 غیر نانو (یک، دو، 10، 100 و 500 پی پی ام) به همراه تیمار شاهد انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر درصد جوانه زنی و سرعت رشد .....

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, گندم, متوسط زمان جوانه زنی, نانو ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024066,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and فتوت, امیر and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو},
booktitle = {دومین همَایش ملی علوم و تکنولو‍ژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوانه زنی، گندم، متوسط زمان جوانه زنی، نانو ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فتوت, امیر
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J دومین همَایش ملی علوم و تکنولو‍ژی بذر
%D 2011

[Download]