مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (83-93)

عنوان : جدا سازي كور مدولاسيونهاي مخابراتي با استفاده از بردارهاي ماشين تكيه گاه ( جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه )

نویسندگان: سعید شعرباف تبریزی , مرتضی خادمی درح , محمد مولوی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سیستمی برای تشخیص نوع مدولاسیون پیشنهاد میشود که قادر است بدون شناخت اولیه از پارامترهای سیگنال ارسالی، 9 مدولاسیون از خانواده مدولاسیونهای فاز، دامنه و فاز-دامنه را شناسایی کند.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک‏, بردار ماشین تکیه گاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102409,
author = {شعرباف تبریزی, سعید and خادمی درح, مرتضی and مولوی کاخکی, محمد},
title = {جدا سازي كور مدولاسيونهاي مخابراتي با استفاده از بردارهاي ماشين تكيه گاه},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {1682-3745},
pages = {83--93},
numpages = {10},
keywords = {الگوریتم ژنتیک‏، بردار ماشین تکیه گاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جدا سازي كور مدولاسيونهاي مخابراتي با استفاده از بردارهاي ماشين تكيه گاه
%A شعرباف تبریزی, سعید
%A خادمی درح, مرتضی
%A مولوی کاخکی, محمد
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2008

[Download]