83مین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان , 2011-10-15

عنوان : ( بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , سارا ناجی طبسی , عاطفه زمانی قلعه شاهی , نسیم حسن پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشک-استافیلوکوکوس اوریوس

کلمات کلیدی

, کشک, استافیلوکوکوس اوریوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024093,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and ناجی طبسی, سارا and زمانی قلعه شاهی, عاطفه and حسن پور, نسیم},
title = {بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی},
booktitle = {83مین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کشک-استافیلوکوکوس اوریوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A ناجی طبسی, سارا
%A زمانی قلعه شاهی, عاطفه
%A حسن پور, نسیم
%J 83مین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان
%D 2011

[Download]