عنوان : بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2 ( بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2 )

نویسندگان: مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102411,
author = {خادمی درح, مرتضی},
title = {بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2
%A خادمی درح, مرتضی
%J
%D

[Download]