روان شناسی بالینی, دوره (4), شماره (12), سال (2008-7) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مهرنسا, شهابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی , عزت نفس , حل مساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024116,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and شهابی, مهرنسا,},
title = {بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {12},
month = {July},
issn = {2008-501x},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {تفکر انتقادی ،عزت نفس ،حل مساله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A شهابی, مهرنسا,
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2008

[Download]