علوم قرآن و حدیث, دوره (3), شماره (87), سال (2012-3) , صفحات (137-166)

عنوان : ( بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری - فخر رازی - طبرسی) )

نویسندگان: حسن نقی زاده , اکرم ده پهلوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیری است که متکلمان مسلمان درباره صحت اطلاق مخلوق بر افعال انسان به منازعه بر خاسته‌اند. این نزاع در کاوشهای تفسیری نیز به ظهور رسیده است. در این راستا، رویکرد سه مکتب معتزلی، اشعری و شیعی در نگاه سه مفسر «زمخشری»، «فخر رازی» و «طبرسی» نسبت به موضوع یاد شده تأمل برانگیز است. زمخشری افعال انسان را مخلوق خدا نمی‌داند و مخلوق بودن اعمال انسان را با عدالت خداوندی و اختیار انسان ناسازگار می‌بیند؛ طبرسی نیز رأیی مشابه زمخشری دارد. در این مقاله بررسی خواهد شد که این دو مفسر در مقام ابطال نظریه مخالفت با جبر گرایی اشاعره، خود به چالش بیرون انگاری افعال انسان از جرگه مخلوقات الهی گرفتار آمده‌اند. اما در تفسیر فخر رازی گر چه از خداوند به عنوان خالق همه کائنات و از آن جمله افعال خیر و شر بندگان یاد می‌شود اما دیدگاه او نیز از پس حل مشکلاتی چون عدالت خداوندی و آزادی انسان بر نمی‌آید.

کلمات کلیدی

, دیدگاه های , مفسر , مساله خلق اعمال , زمخشری , فخر رازی , طبرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024119,
author = {نقی زاده, حسن and ده پهلوان, اکرم},
title = {بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری - فخر رازی - طبرسی)},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {3},
number = {87},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {137--166},
numpages = {29},
keywords = {دیدگاه های - مفسر - مساله خلق اعمال - زمخشری - فخر رازی - طبرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری - فخر رازی - طبرسی)
%A نقی زاده, حسن
%A ده پهلوان, اکرم
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2012

[Download]